Дары библиотеке

Тасболатов А. Б. Жауынгер, жазушы, ғылым = Солдат, писатель, ученый
Тасболатов, А. Б. Жауынгер, жазушы, ғылым = Солдат, писатель, ученый [Мәтің] : (мақалалар жинағы) / А. Б. Тасболатов. - Астана : [Esil University], 2023. - 231 б. : фотосурет. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. - 300 дана.
Аннотация:
Ихиева З. В поисках Аквамарина
Ихиева З. В поисках Аквамарина [Текст] / З. Ихиева. - Москва : ЛитРес, 2023. - 119 с. - ISBN 978-5-532-91472-8.
Аннотация: Злата приезжает в город Хурбон и живёт двойной жизнью: старшеклассница с девичьими желаниями и Воин света, предназначенный спасти человечество от гибели. Ян, её одноклассник, пытается узнать все о новенькой. Готов ли он пожертвовать личными интересами и встретиться с иным миром?
Ихиева З. Синергия Миров
Ихиева З. Синергия Миров [Текст] / З. Ихиева. - Москва : ЛитРес, 2023. - 116 с. - ISBN 978-5-532-91467-4.
Аннотация: Новое Зло начинает охоту за Воинами Света. Смогут ли Злата и Ян выиграть битву на этот раз? Ведь кто-то из близких ведёт двойную игру.
Гвоздева В. Право на любовь
Гвоздева, В. Право на любовь [Текст] / В. Гвоздева. - Петропавловск : [Северный Казахстан], 2023. - 136 : 1 л. портр. - ISBN 978-601-7247-49-2.
Аннотация: В повести описаны судьбы трех подруг-старшеклассниц. Судьба одной из них сложилась трагически. Другие девушки хотят разобраться в случившемся и обращаются за помощью к священнику.

В основе лежат реальные события.

Сейітқали Меңдешев = Сейткали Мендешев
Сейітқали Меңдешев = Сейткали Мендешев [Мәтің] : құжаттары мен материалдар жинағы / [құраст.-авт. С. Қ. Шілдебай ; құраст. А. Б. Ордаханова] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлихановатындағы Тарих және этнология ин-ты ; ҚР Мәдениет және спорт Министрлігі, Архив істері және құжаттаманы басқару ком., "Орталық мемлекеттік архив" РММ. - Алматы : [Полиграфия-сервис и Ко], 2021. - 591 б. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. - Библиогр.: б. 558-561. - Атаулы көрсеткіш: б. 566-574. - Географ. көрсеткіш: б. 575-583. - 900 дана. - ISBN 978-601-7342-61-6.
Аннотация: Жинаққа көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, автономиялы Қазақ Республика Орталық Атқару Комитетінің тұнғыш төрағасы, Кеңес дәуіріндегі қазақ мемлекеттілігінің Қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосқан бірегей тұлға, қазақ жерінің тұтастығын қалпына келтіру жолында және кеңестік билік органдарын жергіліктендіру жолында, 1921-1922 жылдардағы аштыққа қарсы күресті ұйымдастыруға, қазақ ағарту және ғылым салалрының негізін қалауға ерен еңбек сіңірген қайраткер Сейітқали Мендешевтің архивтерден жиналға құжаттары мен деректік материалдары, мерзімдібасылым беттерінде жарық көрген мақалалары тұңғыш рет енгіщзіліп отыр. Жинақ С. Меңдешевтің туғанына 140 жыл толуына арналады.

В сборник вошли ранее не введенные в научный оборот архивные документы и материалы, а также уже опубликованные на страницах периодической печати статьи видного общественно-политического и государственного деятеля, первого председателя Центрального Исполнительного Комитета Казахской АССР, неординарной исторической личности - Сейткали Мендешева, внесшего значительный вклад в становление и развитие казахской государственности в первые годы советской власти, организацию борьбы с голодом 1921-1922 годов в Казахстане и объединение казахских земель в одну республику - Казахскую АССР. Сборник посвящен 140-летию со дня рождения С. Мендешева.

Алматы қаласының тарихы тұлғалар келбетінде
Алматы қаласының тарихы тұлғалар келбетінде [Мәтің] / [құраст.: А. Л. Кривков, Ж. Г. Қазизова, Р. Е. Оразов [ж.б.]] ; Алматы қаласы әкімдегі ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2010. - 336 б. : портр. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-278-412-1.
Аннотация: Бұл кітапқа Алматы қаласы мен оның төңірегінің тарихы, тұлғалардың өмір жолы, отқарған қызметі негізінде баяндауға талпыныс жасалған. Мұндай бағыттағы зерттеу жұмыстары жариялау алдағы кезде де өз жалғасын тауып, тұлғалар келбеті негізінде тарихты баяндайтынеңбектердің қатары толыға түседі. Кітап көпшілік қауымға арналған.
Аяған Б. Ғ., Әбжанов Х. М., Махат Д. А. Қазіргі Қазақстан тарихы
Аяған, Б. Ғ. Қазіргі Қазақстан тарихы [Мәтің] : жоғары оқу орындарының тарихшы емес мамандықтарына (бакалавриат) арналған оқулық / Б. Ғ. Аяған, Х. М. Әбжанов , Д. А. Махат ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Мемлекет тарихы ин-ты. - Алматы : Раритет, 2010. - 431 б. : 8 б. сурет. - Глоссарий: б. 408-416. - Библиогр.: б. 417-424. - 10 000 дана. - ISBN 978-601-250-075-2.
Аннотация: Оқулық Қазақстан тарихының көне замандардан бүгінге дейінгі өзекті мәселелріне арналған. Мемлекеттік-саяси даму, мемлекеттік стратегияның маңызды тұстары, қоғамның қазіргі даму ерекшеліктері, Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты мәселелік тұрғыдан қарастырылған. Сондай-ақ оқытудың көрнекі құралдарымен, суреттермен, кестелермен жабдықталған.

Оқулық республикамыздағы жоғары оқу орындарында тарихшы емес мамандықтарда оқитын бакалавр деңгейінде білім алушы студенттерге арналған

Айтымбетов Н. Ы. Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің қалыптасу ерекшеліктері
Айтымбетов, Н. Ы. Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің қалыптасу ерекшеліктері [Мәтің] : [жеке моногр.] / Н. Ы. Айтымбетов ; ҚР білім жіне ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Философия, саяттану және дінтану ин-ты. - Алматы : [Б. ж.], 2018. - 200 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б. 188-199. - 580 дана. - ISBN 978-601-304-097-4.
Аннотация: Жеке Монографияда Қазақстанның жаңа саяси жүйесінің қалыптасуы кезеңінде қазақстандық қоғамда туындаған ұлттық бірегейлік феноменіне кешенді зерттеу жүргізілді. Тәуелсіз Қазақстаназаматтарының өзіндіқ бірегейлену ерекшелі-гі посткеңестік елдер тәжірібесімен терең салыстыра отырып қарастырылады. Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруына жол бастайтын ұлттық бірегейленудің құрамдас бөлігі болып табылатын Қазақстантарихының түрлі кезендері, тарихи тұлға-лар, замануи идеологиялықтұжырымдар мен доктриналарға жан-жақты шолу жасалынды. Монографияда ұлттық бірегейлік-тің азаматтық және этностық парадигмалары арасындағы қарама-қайшылықтар Қазақстанның саяси мәдениетінің қалыптасуының ең маңызды факторы ретінде көрсетілді.

Оқырмандарға ұсынылған жеке монография жоғарғы оқу орындарының магистранттары мен докторанттарына, ғылыми ізденіс жасайтын мамандарға арналады.

Жетпісбай Н. Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс
Жетпісбай, Н. Жоламан Тіленшіұлы бастаған көтеріліс [Мәтің] : [моногр.] / Н. Жетпісбай ; [ҚР ҒЖБМ Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты]. - Алматы : [Дәуір], 2023. - 416 б. : сурет, фотосурет. - Библиогр.: б. 351-360. - 3 000 дана. - ISBN 978-601-217-845-6.
Аннотация: Кітап үзілістерімен 1822-1840 жж. аралығында болып өткен Жоламан Тіленшіұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілісті сипаттауға арналады. Аталған көтеріліс қазақ даласында отарлауға қарсы ұйымдастырылған ең ірі қарсылықтардың бірінен саналды. Ол ел мен жердің азаттығы үшін, қазақ қауымдарының біртұтастығын сақтау мақсатында ұйымдастырылды. Кең таралу аумағы мен ұзақ жылдарға созылғанына қарамастан бұл оқиғалар Отан тарихындағыең бір аз зерттелген, ақтаңдақ тақырыптардың бірі болып қалуд. Жоламан мен оның қарулас серіктерінің есімдері мен қылған іс-әрекеттері де осы күндерге дейін тарихтың терең тұңғиығында қалып келеды.

Ғылыми еңбек тікелей архив деректеріне негізделген. Мұнда бұрын белгісіз болып келген көптеген оқиғалардың шынайы келбеттері деректер негізінде қалпына келтіріліп, қалың көпшілікке тұңғыш рет ұсынылады.

Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда
Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда [Мәтің] : ұжымдық моногр. / [ред. алқасы: З. Е. Қыбылдинов, М. М. Қозыбаева, Б. Е. Алтаев [ж.б.]] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : Литера-М, 2018. - 720 б. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-80725-4-3.
Аннотация: Ұжымдық монографияда Алаш жалпыұлттық қозғалысының негізгіидеялары, Қазақстан мемлекеттілігінің жаңғыруындағы рөлі, Алаш қозғалысының әлі де беймәлім тұлғаларының тағдыры, шығармашылық мұрасы "Рухани жаңғыру" қоғамдық сананы модернизациялау мемлекеттік бағдарламасы аясында кешенді зерттеуге алынды.

Кітап ғылыми қызметкерлерге, тарих факультетінің студенттері мен магистранттарына, жалпы тарих ғылымына қызығушы оқырман қауымға арналған.

Тоқтабай А. Қазақтың киелі жерлері (тарихи-архитектуралық, этнографиялық зерттеулер, мақалалар, фольклорлық деректер)
Тоқтабай, А. Қазақтың киелі жерлері (тарихи-архитектуралық, этнографиялық зерттеулер, мақалалар, фольклорлық деректер) [Мәтің] / А. Тоқтабай ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Литера-М], 2021. - 348 б. : фотосурет. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-80837-0-9.
Аннотация: Кітапқа зерттеушінің киелі жеркер, сәулет өнері, тарих, этнография саласындағыжазылған ғылыми мақалалары, ел арасынан жинаған жазба және ауызша деректері топтастырылған. Қожа Ахмет Яссауий мавзолейінің зерттелу тарихы, Сарайшық қаласы, Төле би кенесі, Білеулі керуен-сарайы, ортағасырлық моншалоар т.б. ғимараттар туралы пайымдаулар бар. Абылай хан, Құнанбай сұлтан, генералдарҒұбайдолла Шыңғысхан мен Сабыр Рахымов өмірінен тың фактілер оқырмандарды бей-жай қалдыра алмайды. Халқымыздың рухани мәдениеті туралы жинақтаулар мен тұжырымдары қзақ өнерінің қазыналы қатпарларын аша түседі. Кітап тарих сүйер қауымға, мәдениет және өнер танушыларға, студенттер мен магистранттарға, жалпы оқырман қауымға арналған.
Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан тарихы ғылымы: тарихнама проблемалары
Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан тарихы ғылымы: тарихнама проблемалары [Мәтің] : ұжымбық моногр. / [жалпы ред. Е. А. Әбділдің] ; [ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі], Мемлекет тарихы ин-ты ; Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2022. - 464 б. : кестелер, граф., диагр. - Библиогр.: 424-456. - 2 000 дана. - ISBN 978-601-7342-92-0.
Аннотация: Ұсынылған монографияда жаңа әдіснаманың қалыптасуы мен оны пайдалану, жоғары білім беру жүйесіндегі ғылыми орталықтардың дамуы, отандық ғалымдардың еңбектерің талдау, негізгі трендтерді анықтау және зерттеудің жаңа құралдарың пайдалану, тарихи сананың қалыптасуы және мәселені зерттеуде әлеуметтік сауалнамаларды қолдану, зауманауи ғылымиметрия аясында тарих ғылымының модернизациялануы, тарих ғылымындағы аз зерттелген мәмелелер қарастырылған.

"Қазіргі заманғы Қазақстиан тарихы ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу" атты ғылымижобаны іске асыру аясында дайындалған. Монографияға кірген материалдарға авторлар жеке жауап береді.

Инкорпорированные и внежузовые группы в составе казахов (XVIII — начале XX вв.)
Инкорпорированные и внежузовые группы в составе казахов (XVIII - начале XX вв.) [Текст] : [кол. моногр.] / [авт.: Е. А. Абитль, А. И. Исин, Б. К. Калшабаева [и др.] ; под ред. Б. К. Смагулова] ; МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. - Алматы : [Базарбаева], 2020. - 416 с. : ил., табл. - (История и культура Великой степи. Рухани жаңғыру). - Библиогр.: с. 375-407. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-80823-3-7.
Аннотация: В коллективной монографии исследуется история формирования и развития инкорпорированных и внежузовых групп казахского этноса, влияние государственной политики на их социально-политическое положение. В книге раскрывается специфика изучения указанных групп в дореволюционной российской, советской и современной казахстанской историографии, комплексно изучается теоретическая база исследования.

Монография адресована сотрудникам научно-исследовательских институтов, преподавателям высших учебных заведений, докторантам, магистрантам, широкому кругу читателей, интересующихся историей и культурой казахов.

Национально-освободительное движение в Казахстане в XIX — начале XX вв.
Национально-освободительное движение в Казахстане в XIX - начале XX вв. [Текст] : сб. док. / [сост.: М. Р. Сатенова, Р. Е. Оразов ; под ред.З. Е. Кабульдинова] ; МОН РК, Ком. науки, Ин-т истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова ; М-во культуры и спорта РК, ЦГА РК. - Алматы : Литера-М, 2020. - 544 с. - (История и культура Великой степи. Рухани жаңғыру). - Указ. имен: с. 486-508. - Указ. географ. назв.: 509-524. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-80794-8-1.
Аннотация: В издании представлены редкие архивные документы, раскрывающие малоизученные аспекты в истории национально-освободительного движения в Казахстане в середине XIX - начале XX вв. В сборнике опубликованы материалы, выявленные из фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК), а также архивохранилищ зарубежных стран. Многие из представленных документов не были ранее введены в широкий научный оборот и публикуются впервые.

Издание рассчитано на ученых-историков, преподавателей, докторантов, магистрантов, а также широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.

Сейсенұлы Д. Ер қазақ
Сейсенұлы, Д. Ер қазақ [Мәтің] : [деректі хикаяттар екі бөлімді драма және сұхбат-әңгімелер] / Д. Сейсенұлы ; [ред. Б. Жүнісбеков]. - Алматы : [Полиграфкомбинат], 2020. - 392 б. : сурет, 26 б. фотосурет. - 500 дана. - ISBN 978-601-332-827-0.
Аннотация: Хакім Абайдың 175 және Алаш арыстарының ардақтысы атанған әкесі Мұхамедхан Сейтқұловтың 150 жылдығына орай оқырман назарына ұсынылып отырған бұл кітапта Қазақстан Республикасы Мемлекеттіксфйлығының лауреаты, ғалым, ақын-драматург һәм жазушы, педагог Қайым Мұхамедхановтың (1916-2004) өмірі, сталиндік жүйенің қуғын-сүргініне тап болған қилы тағдыры баяндалады.

Қайым бір кезде құлып салынған туған халқының мәдениетімен ғылымының тұтас бір дәуірін, сан жүздеген қолжазбалар мен шығармаларды зерттеп, олардың автрларың нақтылап, жарыққа шығарды. Соның бәрі қазірде егемен елдің ғылыми-мәдени және рухани мұрасы болып табылады. Жас Қайымның "Алдымда ақын Абай Темірқазық" атты поэмасы мен "Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған" деп басталатын Қазақ ҚСР әнұранындағы ойлары мен идеялары өз өміріндегі, ғылымдағы, адамдарға деген қарым-қатынасындағы берік ұстанымына айналды. Жоғары деңгейдегі рух пен ерлік, жан мер ар тазалығы, бойындағы туа біткен талант ғылымды халқына қалтқысыз қызмет етуге алып келді. Аса ұлағатты дәрежесінекөтерілген ол мыңдаған студенттерді оқытып, тәрбиеледі. Қайымның өнегелі өмір жолы бүгінгі жастар үшін де рухани тірек, алдарында бағыт-боғдар көрсететін темірқазық болып табылады.