Жұмабай Шаяхметов және Қазақстанның 1940-960 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі = Жумабай Шаяхметов и общественно-политическая жизнь Казахстана в 1940-960-е годы

Автор:
Описание: Жұмабай Шаяхметов және Қазақстанның 1940-960 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі = Жумабай Шаяхметов и общественно-политическая жизнь Казахстана в 1940-960-е годы [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-практ. конф. мариалдар жинағы : 30 қыркүйек 2022 ж. / [құраст.: Д. Б. Касымов, Б. Қ. Смагулов] ; ҚР Ғылым және жоғары білім Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Баспасыз], 2022. – 156 б. : сурет., кесте. – Мақалалардың соңындағы библиогр. – Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. – 100 дана. – ISBN 978-601-08-0501-9.
Аннотация: Конференцияның мақсаты Қазақстанныңтарихандағы белгілі партиялық һәм мемлекеттік қайраткері Жұмабай Шаяхметовтың өмір жолына қатысты өзекті ғылыми мәселелерді талқылау, ұлы тұлғаның тарихтағы рөлін айқындау, олардың қазақ халық мүддесіне атқарған қызметін көрсету болып табылады.

Жинаққа Халықаралық ғылыми-теориялық конференцияға қатысқан ғылыми-зерттеу институттары қызметкерлерінің, жоғары оқу орындары оқытушыларының мақалалары енді.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова