Дары библиотеке

Әдеби өмір = Adebi omir
Әдеби өмір = Adebi omir [Мәтін] : фото-шежіре : [фото-альбом] / [құраст. Ғ. Қалибекұлы]. - [Алматы] : [Әдебиет], [2019]. - 320 б. : фотосурет. - 2 000 дана. - ISBN 978-601-7001-22-3.
Аннотация: Фото-альбомға үстіміздегі жылы құрылғанына 85 жыл толып отырған Қазақстан Жазушылар одағының қысқаша тарихы мен әдеби басылымдары туралы мәліметтер енгізілді. Ең бастысы - ақын-жазушылардың болмыс бітімі мен мінез-құлқын, өмірдегі шынайы бейнесін үлкен-кіші, кәрі-жас демей, әліпби тәртібіне бағындармай-ақ сурет тілімен баяндауға тырыстық. Жинаққа Жазушылар одағының қорындағы, қаламгерлердің жеке мұрағатындағы және әлеуметтік желіде ашық жарияланған фотосуреттерді пайдаландық.

Фото-шежіре қалың оқырманға, кітапханалар мен мұрағаттарға құнды мелімет береді.

Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. VI
Ашаршылық. Голод [Текст] : док. хроника : сб. документов / [сост.: Д. Айтмагамбетов, К. Алимгазинов, А. Жанбосинова [и др.] ; отв. ред. Е. Сыдыков]. – Алматы : Көремет медиа, 2021 -. - ISBN 978-601-271-243-8.

Т. VI. [1928-1929]. - 2023. - 496 с. : табл. – Имен. указ.: с. 470-484. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-80884-9-0.

Аннотация: В сборнике опубликованы документы периода советской модернизации сельского хозяйства Казахстана. Многообразный комплекс источников раскрывает историю трагических событий, связанных с насильственной коллективизацией казахских аулов, раскрывает политику конфискации и искоренения байства и кулачества, как класса, демонстрирует рост напряженности и протестные настроения казахского аула. Глубочайший аграрный кризис стал предтечей небывалых экономических катаклизмов, социально-демографичеких потрясений и масштабного голода в казахской степи. Ашаршылық представлен в призме тематических документов советской эпохи – декреты, постановления, резолюции, протоколы, сводки, справки, статистика, обращения граждан и т. д. Сборник документов рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. VII
Ашаршылық. Голод [Текст] : док. хроника : сб. документов / [сост.: Д. Айтмагамбетов, К. Алимгазинов, А. Жанбосинова [и др.] ; отв. ред. Е. Сыдыков]. – Алматы : Көремет медиа, 2021 -. - ISBN 978-601-271-243-8.

Т. VII. [1930-1934]. - 2023. - 568 с. : табл. – Имен. указ.: с. 547-559. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-80884-8-3.

Аннотация: В сборнике опубликованы документы периода советской модернизации сельского хозяйства Казахстана. Многообразный комплекс источников раскрывает историю трагических событий, связанных с насильственной коллективизацией казахских аулов, раскрывает политику конфискации и искоренения байства и кулачества, как класса, демонстрирует рост напряженности и протестные настроения казахского аула. Глубочайший аграрный кризис стал предтечей небывалых экономических катаклизмов, социально-демографичеких потрясений и масштабного голода в казахской степи. Ашаршылық представлен в призме тематических документов советской эпохи – декреты, постановления, резолюции, протоколы, сводки, справки, статистика, обращения граждан и т. д. Сборник документов рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. VIII
Ашаршылық. Голод [Текст] : док. хроника : сб. документов / [сост.: Д. Айтмагамбетов, К. Алимгазинов, А. Жанбосинова [и др.] ; отв. ред. Е. Сыдыков]. – Алматы : Көремет медиа, 2021 -. - ISBN 978-601-81027-5-2.

Т. VI. [1928-1929]. - 2023. - 599 с. : табл. – Имен. указ.: с. 551-568. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-81027-8-3.

Аннотация: В сборнике опубликованы документы периода советской модернизации сельского хозяйства Казахстана. Многообразный комплекс источников раскрывает историю трагических событий, связанных с насильственной коллективизацией казахских аулов, раскрывает политику конфискации и искоренения байства и кулачества, как класса, демонстрирует рост напряженности и протестные настроения казахского аула. Глубочайший аграрный кризис стал предтечей небывалых экономических катаклизмов, социально-демографичеких потрясений и масштабного голода в казахской степи. Ашаршылық представлен в призме тематических документов советской эпохи – декреты, постановления, резолюции, протоколы, сводки, справки, статистика, обращения граждан и т. д. Сборник документов рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. IX
Ашаршылық. Голод [Текст] : док. хроника : сб. документов / [сост.: Д. Айтмагамбетов, К. Алимгазинов, А. Жанбосинова [и др.] ; отв. ред. Е. Сыдыков]. – Алматы : Көремет медиа, 2021 -. - ISBN 978-601-81027-5-2.

Т. IX. [1930-1931]. - 2023. - 600 с. : табл. – Имен. указ.: с. 580-593. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-81027-7-6.

Аннотация: В сборнике опубликованы документы периода советской модернизации сельского хозяйства Казахстана. Многообразный комплекс источников раскрывает историю трагических событий, связанных с насильственной коллективизацией казахских аулов, раскрывает политику конфискации и искоренения байства и кулачества, как класса, демонстрирует рост напряженности и протестные настроения казахского аула. Глубочайший аграрный кризис стал предтечей небывалых экономических катаклизмов, социально-демографичеких потрясений и масштабного голода в казахской степи. Ашаршылық представлен в призме тематических документов советской эпохи – декреты, постановления, резолюции, протоколы, сводки, справки, статистика, обращения граждан и т. д. Сборник документов рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. X
Ашаршылық. Голод [Текст] : док. хроника : сб. документов / [сост.: Д. Айтмагамбетов, К. Алимгазинов, А. Жанбосинова [и др.] ; отв. ред. Е. Сыдыков]. – Алматы : Көремет медиа, 2021 -. - ISBN 978-601-81027-5-2.

Т. Х. [1932-1934]. - 2023. - 600 с. : табл. – Имен. указ.: с. 567-584. - 1 000 экз. - ISBN 978-601-81027-6-9.

Аннотация: В сборнике опубликованы документы периода советской модернизации сельского хозяйства Казахстана. Многообразный комплекс источников раскрывает историю трагических событий, связанных с насильственной коллективизацией казахских аулов, раскрывает политику конфискации и искоренения байства и кулачества, как класса, демонстрирует рост напряженности и протестные настроения казахского аула. Глубочайший аграрный кризис стал предтечей небывалых экономических катаклизмов, социально-демографичеких потрясений и масштабного голода в казахской степи. Ашаршылық представлен в призме тематических документов советской эпохи – декреты, постановления, резолюции, протоколы, сводки, справки, статистика, обращения граждан и т. д. Сборник документов рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся историей Казахстана.
Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық. 2-ші т.
Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық [Мәтің] : көп томдық жинақ / [құраст. Т. Байқұлов] ; ҚР Білім және ғылым М-лігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : ["Базарбаева" ЖК], 2020. - 1 000 дана.

2-ші т. - 672 б. : фотосурет. - ISBN 978-601-80823-9-9.

Аннотация: Жинақ Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих жәнә этнология институтында дайындалған, өлкетанушы Т. Байқұловтың "Әулие-ата (Қазіргі Жамбыл облысы) өңіріндегі ашаршылық" атты зерттеу жинағы ел мен жер тарихынан сыр шертетін "ХХ ғасырдың 30-жылдарының басындағы жаппай ашаршылық кезеңіндегі Орта Азия республикалары мен Ресейдегі қазақ көшпелілері: орналасуы мен бейімделуі" тарихына арналған. Қазақстанда болған ашаршылық жылдарының зобаланңы қазақ тарихында болған ең қасіретті заман болғаны деректер негізінде дәйектелген. Жинаққа архив қорларынан табылған тың құжат материалдарымен қатар Әулие-Ата өңіріндегі нәубетті жылдардың куәгерлері болған қариялардың естелік-әнгімелері, фотосуреттері еніп отыр.

Автордың еңбегі ұлт тарихына бейжай қарамайтын оқырманға және ғылыми-көпшілік қауымға арналған.

Тагор Р. Таңдамалы өлеңдері
Тагор, Р. Таңдамалы өлеңдері [Метін] / қазақ тіліне ауд. Ә. Д. Нілібаев ; Үндістан РҚ Елшілігі, Үнді мәдени орталығы. - Алматы : [Баспасыз], 2006. - 322 б. : фотосурет., 10 б. сурет. - 1 000 дана. - ISBN 9965-25-283-1.
Аннотация: Бұл кітапқа Үндістанның ұлы ақына Р. Тагордың таңдамалы өлендері еңгізілген. Сонымен бірге осы жинаққа оның "Гитаджали. Құрбандық жыры" атты әлемге әйгілі шығармасы тұңғыш рет қазақ тіліне толық аударылып беріліп отыр. Р. Тагор осы шығармасы үшін Нобель сыйлығымен марапатталған болатын.

Р. Тагордың таңдамалы өлендерінқазақ тіліне Үндістанның халықаралық Адма Шри сыйлығының лауреаты, тәжірибелі тәржімашы Әубәкір Дастанұлы Нілібаев аударды.

Ганди М. К. Менің өмірім
Ганди, М. К. Менің өмірім [Мәтін] : [өмірбаяндық повесть] / М. К. Ганди ; [орыс тілінен ауд. М. Асылғазин]. - Нұр-Сұлтан : [Регис-СТ Полиграф], 2020. - 499 б. - 500 дана. - ISBN 978-601-338-485-6.
Аннотация: Бұл кітапта үнді халқының аты аңызға айналған көсемі Мохандас Карамчанд Ганди өзінің өмірі, ақиқат жолындағы ізденістері және Үндістандағы ұлт-азаттық қозғалыс туралы әңгімелейді.
Абай. Өлендер
Абай. Өлендер [Текст] / Абай. – [Орынсыз] : [Баспасыз], 2020. – 176 б. : сурет. - 175 жылдығына. - Мәтін үнді тілінде берілген.
Аннотация:
Сариев Ш. Н. Ақымдық – мұрат, ғылымдық — парасат
Сариев, Ш. Н. Ақымдық – мұрат, ғылымдық - парасат [Мәтің] / Ш. Н. Сариев ; ҚР Білім және ғылым М-лігі, Ғылым ком., М. О. Әуезов атындағы әдебиет және өнер ин-ты. – Алматы : Әдебиет Әлемі, 2016. – 272 б. : сурет, фотосурет. – 500 дана.
Аннотация:
С. Сәдуақасұлының қызметі және Қазақстан мен Орталық Азияның әлеуметтік-экономикалық дамуының тиімділігі: тарих және қазіргі заман = Деятельность С. Садуакасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность
С. Сәдуақасұлының қызметі және Қазақстан мен Орталық Азияның әлеуметтік-экономикалық дамуының тиімділігі: тарих және қазіргі заман = Деятельность С. Садуакасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность [Мәтің] : атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдарының жинағы : 6 қазан 2022 ж. / [құраст. З. Б. Байжуманова] ; ҚР Ғылым және жоғары білім М-лігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : Нұрлы Әлем, 2022. – 240 б. – Мақалалардың соңындағы библиогр. – 500 дана. – ISBN 978-601-205-733-1.
Аннотация: Бұл жинақта «С. Сәдуақасұлының қызметі және Қазақстан мен Орталық Азияның әлеуметтік-экономикалық дамуының тиімділігі: тарих және қазіргі заман» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары жарияланған. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері С. Сәдуақасұлының (1900-1933 жж.) өмірі мен қызметінің ақтаңдақтарын жаңа методологиялық тұрғыдан зерттеп, оның көп қырлы мұрасын түсіндіруде жинақтың алатын орны ерекше. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғарғы оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне, жас ғалымдарға, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

В сборнике опубликованы материалы Республиканской научно-теоретической конференции «Деятельность С. Садуакасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность». Издание представляет значимость в контексте исследования с новых методологических позиций «Белых пятен» биографии, активной деятельности и многогранного наследия выдающегося государственного и общественного деятеля С. Садуакасулы (1900-1933 гг.). Сборник предназначен для студентов в области гуманитарных наук, преподавателей высших учебных заведений, молодых ученых, студентов, а также широкой общественности.

Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзегеасыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері = Основные итоги разборки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего»
Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзегеасыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері = Основные итоги разборки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего» [Мәтің] / [құраст. Қ. М. Мурзаходжаев] ; ҚР Ғылым және жоғары білім М-лігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – Алматы : [Мадияр], 2022. – 376 б. : сурет., фотосурет., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-08-0504-0.
Аннотация: Бұл жинақта «Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзегеасыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары жинақталған. Конференция мақсаты – Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған іс-шаралар шеңберінде Дүниежүзілік тарих контексінде қазақ халқының сан ғасырлық тарихы туралы жаңа тұжырымдамалық көзқарастар тұрғысынан объективті білімді қалыптастыру. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сондай-ақ көпшілік қауымға арналған.

Данный сборник содержит материалы Международной научно-практической конференции «Основные итоги разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего». Цель конференции – формирование объективных знаний с позиции новых концептуальных подходов о многовековой истории казахского народа в контексте всемирной истории. Сборник предназначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.

Сұлтан Қ. Сымаил керей шежіресы
Сұлтан, Қ. Сымаил керей шежіресы [Мәтің] / Қ. Сұлтан. – Қызылжар : [Баспасыз], 2022. – 417 б. : сурет., фотосурет., 1 б. портр. – Библиогр.: б. 412-413.
Аннотация:
Ертлесова Ж. Д., Дебердеев А. Ф. Экономический анализ в антимонопольном регулировании. Теория и практика в ОЭСР и Казахстане
Ертлесова, Ж. Д. Экономический анализ в антимонопольном регулировании. Теория и практика в ОЭСР и Казахстане [Текст] / Ж. Д. Ертлесова, А. Ф. Дебердеев ; Ассоц. развития конкуренции и товарных рынков. – Астана : [LEM], 2023. – 404 с. : табл., схем., форм., карт., граф., диагр. – Библиогр.: с. 250-255. – Глоссарий: 244-249. – 1 000 экз. – ISBN 978-601-239-697-3.
Аннотация: Книга посвящена современным методам экономического анализа, которые применяются Антимонопольными органами в странах ОЭСР и в Казахстане для пересечения нарушений антимонопольного законодательства, а также используются в судах при рассмотрении дел о нарушениях условий конкуренции, допущенных субъектами рынка.

На конкретных примерах показано как проводится экономический анализ: при определении рынка, при контроле за экономической концентрацией, для выявления и пресечения нарушений антимонопольного законодательства. На основе изучения международного опыта в книге даны рекомендации по совершенствованию методических подходов при проведении экономического анализа, предложения по развитию антимонопольного законодательства в Казахстане.

Кроме того, книга содержит обширный передовой материал по использованию экономического анализа в странах ОЭСР при при проведении расследований нарушений конкурентного законодательства, который подтверждает обоснованность применяемых инструментов.

Написанная высокопрофессионально, доступным языком, книга содержит интересные примеры проведенных расследований нарушений конкуренции на отдельных рынках, выполненных в развитых странах и в Казахстане.

Предназначена для студентов экономических ВУЗов, научных работников, сотрудников государственных органов, занимающихся вопросами защиты и развития конкуренции, юристов, судей, предпринимателей и финансовых менеджеров, действующих на неконкурентных или низко конкурентных рынках.