Қазақстанның қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу = Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана

Автор:
Описание: Қазақстанның қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу = Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана [Мәтің] : дөнгелек үстел отырысының материалдар (стенограмма) жинағы / [құраст.: А. Ж. Ғабдуллина, Т. М. Әминов, Б. Р. Шериязданов [ж.б.]] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты ; Мемлекет тарихы ин-ты. - Нұр-Сұлтан : [Баспасыз], 2021. - 416 б. : фотосурет., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 150 дана. - ISBN 978-601-7342-62-3.
Аннотация: Жинаққа "Қазақстанның қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу" атты дөнгелек үстел отырысының материалдары енгізілді. Негізгі мәселелер Қазақстанның тарих ғылымын дамыту Тұжырымдамасы бойынша ғылыми қорытындысы толқылау аясында қарастырылды.

В сборник включены материалы заседания круглого стола на тему "Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана". Основные вопросы рассмотрены в контексте обсуждения научного заключения на Концепцию развития исторической науки Казахстана.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова