Абай. Өлендер

Автор: Абай
Описание: Абай. Өлендер [Текст] / Абай. – [Орынсыз] : [Баспасыз], 2020. – 176 б. : сурет. - 175 жылдығына. - Мәтін үнді тілінде берілген.
Аннотация:
Даритель: Посольство Республики Индия в РК