Жолдасбеков М. “Асыл арналар” 1 т.

Жолдасбеков М. “Асыл арналар” 1 т.
Kөpнeiктi мемлекет және қоғам қайраткері, түрколог ғалым, ұлағатты ұстаз, Төтенше және Өкілетті елші, филология ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық Жоғары мектеп ғылымдары академиясының академигі Мырзатай Жолдасбековтың жеті томдык шығармалар жинағының 6ipiншi томына 1986 жылы “Жазушы” баспасьшан шыққан, ғылыми ортада жоғары бағаланып, елге кңінен тараған Асыл арналар” еңбегі енгізіліп отыр. Мұнда ғалымның қазақ әдебиетінің тарихын тұтастай 12 ғасырға терендеткен ежелгі әдеби ескерткіштер жайындағы зерттеулері Ш. Уәлиханов, М. Әуезов, I. Жансүгіров, Ә. Марғұлан және Жамбыл, Кенен творчестволары жайлы кең толғамды мақалалары камтылған.
Kiтan зерттеуші-ғалымдарға, филолог-ұстаздарға, магистранттар мен студенттерге, туған әдебиет тарихын білгісі келген жалпы оқырмандарға арналған.
Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/asyl_arnalar1.pdf