Парасаттылық мектебі

Бұл қарқынды әрі шығармашылық атмосфераның, ұжымдық және жеке оқыту түрлерінің, эмоционалды ашықтық пен қатысушылар арасындағы үздіксіз өзара іс-қимылдың үйлесімі

Мақсаты: жастар ортасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәртіп үлгісін қалыптастыру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалыстың жаңа формациядағы жас өкілдерін дайындау.

Міндеттер:
– сыбайлас жемқорлық феномені туралы және онымен байланысты түсініктер, соның ішінде жемқорлыққа қарсы жаңа механизмдер туралы теориялық білім беру;
– тәжірибелі мамандардың жетекшілігімен алған білімдерін қолдана отырып, командалық жобаларды әзірлеу бойынша практикалық сабақтар өткізу;
– білім алушылардың шығармашылық және сыни біліктілігін арттыруға көмектесу.

Шаралар:

Парасаттылық мектебінің ашылуы