Мұқанов Қ. М. “Жалтыр ауылы”

Қітапқа Солтүстік Қазақстан облысының Шал ақын ауданындағы Жалтыр ауылының шежіресі мен тарихы eніп отыр. Kiтап қалың оқырманға арналған.
Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/zhaltyr_auyly.pdf