Дала фольклорының антологиясы. 7 т. Прозалық фольклор. Ертегілер