Жумабай Шаяхметов — көрнекті көрнекті мемлекет қайраткері = Жумабай Шаяхметов — видный государственный деятель

Автор:
Описание: Жумабай Шаяхметов - Көрнекті көрнекті мемлекет қайраткері = Жумабай Шаяхметов - видный государственный деятель [Мәтің] : Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы материалдарының жинағы. 16 қыркүйек 2021 жыл / [құраст. Д. Б. Касымов] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым комитеті, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2021. - 276 б. : сурет., кесте. - (Рухани жаңғыру). - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. - 500 дана. - ISBN 978-601-80856-4-2.
Аннотация: Бұл жинаққа "Көрнекті мемлекет қайраткері Жұмабай Шаяхметовтың өмірі мен қызметінің белгісіз беттері" атты ғылыми-зерттеу жобасын практикалық іске асыру аясында "Жұмабай Шаяхметов - көрнекті мемлекет қайраткері" республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары енгізілген. Конференциясының мақсаты-академиялық қоғамдастықта Жұмабай Шаяхметовтің өмірі мен қызметі туралы жаңа теориялық-әдіснамалық және тұжырымдамалық тәсілдертұрғысынан анықталған деректерді талқылау. Жинақ гуманитарлық ғылымдар саласындағы мамандарға, жоғары оқу орындарының студенттері мен оқытушыларына, сонымен қатар жалпы жұртшылыққа арналған.

Данный сборник содержит материалы республиканской научно-практической конференции "Жумабай Шаяхметов - видный государственный деятель" в рамках практической реализации научно-исследовательского проекта "Неизвестные страницы из жизни и деятельности видного государственного Жумабая Шаяхметова". Цель конференции - обсуждение в академическом сообществе выявленных документальных источников о жизни и деятельности Жумабая Шаяхметова с позиции новых теоретико-методических и концептуальных подходов. Сборник предназначен для специалистов в области гуманитарных наук, студентов и преподавателей высших учебных заведений, а также широкой общественности.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова