Жұмабай Шаяхметов және Қазақстанның 1940-960 жылдардағы қоғамдық-саяси өмірі = Жумабай Шаяхметов и общественно-политическая жизнь Казахстана в 1940-960-е годы

Автор:
Описание:
Аннотация: