Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан тарихы ғылымы: тарихнама проблемалары

Автор:
Описание: Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстан тарихы ғылымы: тарихнама проблемалары [Мәтің] : ұжымбық моногр. / [жалпы ред. Е. А. Әбділдің] ; [ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі], Мемлекет тарихы ин-ты ; Ш. Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2022. - 464 б. : кестелер, граф., диагр. - Библиогр.: 424-456. - 2 000 дана. - ISBN 978-601-7342-92-0.
Аннотация: Ұсынылған монографияда жаңа әдіснаманың қалыптасуы мен оны пайдалану, жоғары білім беру жүйесіндегі ғылыми орталықтардың дамуы, отандық ғалымдардың еңбектерің талдау, негізгі трендтерді анықтау және зерттеудің жаңа құралдарың пайдалану, тарихи сананың қалыптасуы және мәселені зерттеуде әлеуметтік сауалнамаларды қолдану, зауманауи ғылымиметрия аясында тарих ғылымының модернизациялануы, тарих ғылымындағы аз зерттелген мәмелелер қарастырылған.

"Қазіргі заманғы Қазақстиан тарихы ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу" атты ғылымижобаны іске асыру аясында дайындалған. Монографияға кірген материалдарға авторлар жеке жауап береді.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова