Сейітқали Меңдешев = Сейткали Мендешев

Автор:
Описание: Сейітқали Меңдешев = Сейткали Мендешев [Мәтің] : құжаттары мен материалдар жинағы / [құраст.-авт. С. Қ. Шілдебай ; құраст. А. Б. Ордаханова] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлихановатындағы Тарих және этнология ин-ты ; ҚР Мәдениет және спорт Министрлігі, Архив істері және құжаттаманы басқару ком., "Орталық мемлекеттік архив" РММ. - Алматы : [Полиграфия-сервис и Ко], 2021. - 591 б. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. - Библиогр.: б. 558-561. - Атаулы көрсеткіш: б. 566-574. - Географ. көрсеткіш: б. 575-583. - 900 дана. - ISBN 978-601-7342-61-6.
Аннотация: Жинаққа көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, автономиялы Қазақ Республика Орталық Атқару Комитетінің тұнғыш төрағасы, Кеңес дәуіріндегі қазақ мемлекеттілігінің Қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосқан бірегей тұлға, қазақ жерінің тұтастығын қалпына келтіру жолында және кеңестік билік органдарын жергіліктендіру жолында, 1921-1922 жылдардағы аштыққа қарсы күресті ұйымдастыруға, қазақ ағарту және ғылым салалрының негізін қалауға ерен еңбек сіңірген қайраткер Сейітқали Мендешевтің архивтерден жиналға құжаттары мен деректік материалдары, мерзімдібасылым беттерінде жарық көрген мақалалары тұңғыш рет енгіщзіліп отыр. Жинақ С. Меңдешевтің туғанына 140 жыл толуына арналады.

В сборник вошли ранее не введенные в научный оборот архивные документы и материалы, а также уже опубликованные на страницах периодической печати статьи видного общественно-политического и государственного деятеля, первого председателя Центрального Исполнительного Комитета Казахской АССР, неординарной исторической личности - Сейткали Мендешева, внесшего значительный вклад в становление и развитие казахской государственности в первые годы советской власти, организацию борьбы с голодом 1921-1922 годов в Казахстане и объединение казахских земель в одну республику - Казахскую АССР. Сборник посвящен 140-летию со дня рождения С. Мендешева.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова