Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). ХХV т.: Кәмпеске науқанына қатысты архив құжаттары мен мақалалар жинағы (архив құжаттары негізінде)

Автор:
Описание: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века) [Мәтің] / [жалпы ред. бас. Е. Т. Карин]. – Астана : [Б. ж.], 2022.

XXV т. Кәмпеске науқанына қатысты архив құжаттары мен мақалалар жинағы (архив құжаттары негізінде) : [құжаттар мен материалдар жинағы] / [т. ред. алқасы: Х. Тұрсын, С. Қалқаманов, Е. Өтебаев [ж. б.]]. – 256 б. : кестелер. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-08-1006-8.

Аннотация: Кеңестік биліктің сұрқия саясатының, әкісшіл-әміршіл жүйенің жаппай қуғын-сүргінге ұшырату үдерсінің салдарынан күні бүгінге дейін ұжымдастыру мен тәркілеуге қатысты архив қорларында қалтарыста қалып қойған құпия құжаттар мен құнды материалдар жетерлік. Сол себепті де бұл жинақта Түркістан облысының аудандарындағы аталған тақырыптарға қатысты архивтік құжаттар ғылыми айналымға ұсынылды. Кітап көпшілік оқырман қауымға арналады.
Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова