Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). ХХVI т.: Оңтүстік өңірдегі саяси қуғын-сүргін

Автор:
Описание: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века) [Мәтің] / [жалпы ред. бас. Е. Т. Карин]. – Астана : [Б. ж.], 2022.

XXVI т. Оңтүстік өңірдегі саяси қуғын-сүргін : [құжаттар мен материалдар жинағы] / [т. ред. алқасы: Ш. Ж. Мұқан, Д. П. Кожамжарова, С. С. Алгалиев]. – 352 б. : кестелер. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-08-1002-0.

Аннотация: Жанақта Қазақстанның онтүстік өңірінде советтік кезеңде жүргізілген саяси қуғын-сүргін: байларды кәмпескелеу, оларды дауыс беру құқығынан айыру, сөйтіп, тегін еңбек жасату сияқты сорақы үрдістердің барысын ашатын және осыларға қарсы ұйымдастырылған халықтың қарулы көтерілістер, шекарадан ауа көшіп кету, жастар қозғалысы сында қарсылықтар тарихына және өзге ұлттардың Оңтүстік Қазақстанға депортациясына қатысты құжаттар бар. Жинақтағы құжаттық материалдар алғаш рет жарияланып отыр. Жинақ зерттеуші-мамандарға және кең оқырмандар қауымына арналған.
Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова