Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). IІІ т.: Ахмет Байтұрсынұлы. Қиянатқа қарсылық

Автор:
Описание: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века) [Мәтің] / [жалпы ред. бас. Е. Т. Карин]. – Астана : [Б. ж.], 2022.

IІІ т. Ахмет Байтұрсынұлы. Қиянатқа қарсылық : [құжаттар мен материалдар жинағы] / [құраст. т.: М. Қойгелдиев, З. Зарзатаева]. – 432 б. : сурет, кестелер. - Атаулы көрсеткіш: с. 386-409. – Библиогр.: с. 413-416. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-06-1015-0.

Аннотация: Ахмет Байтұрсынұлы ХХ ғасырдың басындвғы жаңа тұрпаттағы қазақ ұлт-азаттық қозғалысының бастау көзінде тұрып, оның мақсат-мұратын анықтап, кең өріс алуына зор ықпал жасап, ең соңында сәтсіз аяқталып, жәңіліске ұшыраған қозғалыс құсалығының уын ішкен жетекші тұлғаларының қатарында болды.

Көпшілік қауымның назарына ұсынылып отырған құжаттар жинағында ұлы ағартушы және қайраткер тұлғаның қауіпті кезеңдегі ұлтының болашағы үшін арпалысты ақтық күресін куәландыратын құжаттық материалдар қамтылды. Материалдар хронологиялық тұрғыдан, яғни Ахаңның өмір жолындағы тарихи кезеңдердің ерекшеліктерің мүмкін болғанша ашып көрсету тұрғысынан орналастырылды.

Жинақтағы құжаттық материалдардың біраз бөлігі алғаш рет жарияланып отыр. Жинақ зерттеуші-мамандарға және кең оқырмандар қауымына арналған

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова