Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). ХІХ т.: Ақмола облысындағы саяси қуғын-сүргін тарихы: құжаттар мен деректер негізінде

Автор:
Описание: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века) [Мәтің] / [жалпы ред. бас. Е. Т. Карин]. – Астана : [Б. ж.], 2022.

XІX т. Ақмола облысындағы саяси қуғын-сүргін тарихы: құжаттар мен деректер негізінде / [т. ред. алқасы: М. К. Сырлыбаев, А. А. Сейткасымов, А. Т. Бексеитова [ж. б.]]. – 280 б. : кестелер. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-08-0997-0.

Аннотация: Бұл жинақта Қазақстан Республикасының орталық және өңірлік архив қорларында анықталған түпнұсқа деректі материалдар ұсынылған. Жинаққа қаулылар, хаттамалардан үзінді көшірмелер, мемлекеттіқ органдардың қорытындылары мен анықтамалары енгізілген. Жинақ ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы тоталитарлық жүйе кезеңіндегі Ақмола облысындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарының тарихына, ғылыми айналымға енгізілетін мұрағаттық материалдарды талдау және қайта қарау мәселелеріне арналған. Басылым зерттеуші мамандарға және кеңестік кезеңнің отандық тарихына қызығушылық танытатын оқырмандардың кең ауқымына арналған.
Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова