Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). ХХ т.: Абай облысында кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы (архивтік құжаттар жинағы)

Автор:
Описание: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века) [Мәтің] / [жалпы ред. бас. Е. Т. Карин]. – Астана : [Б. ж.], 2022.

XX т. Абай облысында кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы (архивтік құжаттар жинағы) / [т. ред. алқасы: Ш. З. байбеков, А. С. Садырбаев, Б. Ж. Атантаева [ж. б.]]. – 416 б. : кестелер. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-08-1005-1.

Аннотация: Жинақта ҚР Орталық мемлекеттік архивінің (Алматы қ.), Қазіргі заман тарихын құжаттандыру орталығы (Семей қ.), Ресей мемлекеттік әскери архивінің (Мәскеу қ.) қорларында анықталған 1920-1930 жылдардың соңындағы Ертіс өңірінің тарихы бойынша құжаттар ұсынылған. Жинақ аймақтыңэкономикалық, әлеуметтіқ және саяси дамуының әртүрлі аспектілерін оның тарихындағы ең маңызды сәттердің бірі ретінде көрсетеді, бұл жергілікті тұрғындардың тұрақты тұратын жерлерінен ұжымдастырылуына, бөлінуіне, жаппай қоныс аударуына бойланысты. Басылым зерттеуші мандарға және кеңестік кезеңнің отандық таприхына қызығушылық танытатын оқырмандардың кең ауқымына арналған.
Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова