Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века). ХХI т.: Ақтөбе өңіріндегі кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы. (Архивтік құжаттар жинағы)

Автор:
Описание: Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі Мемлекеттік комиссияның материалдары (ХХ ғасырдың 20-50 жылдары) = Материалы Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий (20-50 годы ХХ века) [Мәтің] / [жалпы ред. бас. Е. Т. Карин]. – Астана : [Б. ж.], 2022.

XXI т. Ақтөбе өңіріндегі кеңестік қуғын-сүргін зобалаңы. (Архивтік құжаттар жинағы) / [т. ред. алқасы: Б. О. Елеусинова, Л. А. Уразбаева, А. А. Айталы [ж. б.]]. – 368 б. : фотосурет., кестелер. – 1 000 дана. – ISBN 978-601-08-0998-7.

Аннотация: Жинақта Ақтөбе иөңірінде саяси қуғын-сүргінге ұшыраған азаматтардың архивтік материалдары ұсыналады. Сол кезеңнің қасіретті оқиғалары декрет, резолюция, хаттама, анықтама секілді құжаттар арқылы көрініс тапқан. Бұл кешенді құжаттардан байларды конфискациялау саясаты, қазақ ауылдарын күштеп ұжымдастыру, салық салу арқылы ашаршылық нәубетіне алып келген қазақхалқының басына түскен зұлмат пен ұлт зиялыларын жою арқылы рухани жаншу саясатын көреміз. Жинақ зерттеуші зерттеуші мамандарға, ғалымдарға, жалпы кең оқырмандар қауымына арналған.
Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова