Менің анам Фархинұр Мұхамедханова = Моя мама Фархинур Мухамедханова

Автор:
Описание: Менің анам Фархинұр Мұхамедханова = Моя мама Фархинур Мухамедханова [Мәтін] / [құраст. Д. Мұхамедхан]. – Алматы : Баспасыз, 2018. – 66 б. : 16 б. сурет. - Кітаптағы мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. - 500 дана. - ISBN 978-601-06-5209-5.
Аннотация: Бұл кітап Қайым Мұхамедхановтың әр ісіне шексіз сенім білдіргенқайсар да адал жары, тіпті ғалымның қуғындалуын өз басынан өткеріп, біздің жұртшылық үшін оның архивтерін, қолжазбаларын, хаттарын сақтап қалған Фархинур Мұхамедхановаға арналған. Фархинур - сенім мен тазалықтың, биік рух пен жанның, сұлулықтың мәнгілік символы іспетті.

Книга посвящена Фархинур Мухамедхановой, верной и мужественной супруге Каюма Мухамедханова, бесконечно преданной его делу, пережившей репрессии супруга, сохранившей для нашего народа его архив, рукописи, письма.

Фархинур - это вечный символ красоты, верности и чистоты, высоты души и духа. 2018-й - это год столетия Фархинур.

Даритель: Дина Мұхамедханнан (қызы)