Әкімбеков С. М. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шынғысхан мемлекетінің феномені

Автор: Әкімбеков, Сұлтан Мағрұпұлы
Описание: Әкімбеков, С. М. Дала тарихы: Еуразия тарихындағы Шынғысхан мемлекетінің феномені [Мәтің] / С. М. Әкімбеков. – Алматы : [ТОО «Ин-т Азиатских исследований»], 2021. - 668 б. : карт. – 2 000 дана. - ISBN 978-601-7550-08-0.
Аннотация: Кітап Еуразия тарихына арналған, ол өз маңызды сәттерді талдау арқылы қарастырылады. Автордың көзқарасы бойынша, біздің дәуірімізге дейінгі ІІІ Қытайдағы реформалар осындай сәттер ішінде болды, олар бірегей Қытай мемлекеттілігін құрып қана қоймай, Дала шекарасындағыкөшпенді империялардың пайда болуына тікелей себепші болды. Гоби шолінің ар жағында жатқан Монғолия аумағы бұл ұдерісте ерекше маңызға не болды. Дәл Осы жерде қытайға қарсылас басты көшпенді империялар құрылды және осы жерден олар өз ықпалын бүкіл Еуразия даласына таратты. Еуразия тарихындағы тағы бір маңызды сәт Моңғолияда Шыңғысхан мемлекетінің құрылуымен байланысты еді. Ол реформалар нәтижесінде пайда болды, соның аясында көшпенді тайпалар адалдығын қамтамасыз ету үшін олардың дәстүрлі шекаралары жойылды.

Ұзақ уақыттар бойы Еуразияның барлық көшпенділері моңғол мемлекеттері армиясының құрамына кірді, бұл бұрынғы тайпалардың жойылуына әкелді. Моңғол дәуірінде ке»бір тайпалар кірді де, кейбірі түгебейлі шықты. Кітапта, соңымен қатар, әтүрлі моңғол мемлекеттеріндегі үдерістер қарастырылған, нәтижесіндеолар жаңа халықтардың пайда болуына әкелді. Еуразия тарихындағы моңғол кезеңінің маңызды салдарының бірі орталықтандырылған империялық Ресей мемлекеттілігінің құрылуы еді. Бұл өз кезегінде жаулап алған барлық аумақтарға Қытай саяси ұйымының негіздерін таратуға тарысқан Моңғол империясынан мемлекеттік құрылым қағидаларын сіңіру нәтижесінде пайда болды. Жекелеген тарау автордың көзқарасы бойынша моңғол мемлекеттілігінің саяси дәстүріне тікелей қатысы бар қазақ жүздерінің шығу тегі туралы мәселеге арналған. Зерттеу жалпыға қолжетімді дереккөздері мен ғылыми әдебиеттер негізінде жүргізілді.

Кітап көпшілік оқырмандарға арналған.

Даритель: КИСИ при Президенте РК