Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері: билік және қоғам = Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в советский период: власть и общество = Actual problems of agrarian history of Kazakhstan in the soviet period: power and society

Автор:
Описание:
Аннотация: