«Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі қазіргі әлемдік феномен ретінде» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары = Материалы Республиканской научно-практической конференции «Модель казахстанского межэтнического согласия как современный мировой феномен»

Автор:
Описание:
Аннотация: