ХХ ғасырдың 20-50 жылдарындағы Орта Азия республикалары аумағындағы қазақтар арасындағы саяси қуғын-сүргін (жаңа мұрағат деректері аясында) = Политические репрессии среди казахов на территории республик Средней Азии в 20-50-е годы ХХ века (в свете новых архивных источников)

Автор:
Описание:
Аннотация: