Ежелгі, ортағасыр және жаңа кезендегі Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы = Эволюция института власти в древней, средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств

Автор:
Описание: Ежелгі, ортағасыр және жаңа кезендегі Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы = Эволюция института власти в древней, средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств [Мәтің] : Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конф. материалдары. Алматы қ., 2 маусым 2016 ж. / [ред. алқа: Х. М. Әбжанов, Н. Ә. Атығаев, К. Ө. Торланбаева [ж.б.]] ; ҚР Білім жәнеғылым Министрлігі, Ғылым комитетті, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2016. - 270 б. : сурет., карт., кесте. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. - 500 дана. - ISBN 978-601-7342-15-9.
Аннотация: Басылымда 2016 жылы 2 маусым күні Алматы қаласында өткізілген "Ежелгі, орта ғасырлар және жаңа замандағы Қазақстан және іргелес елдер тарихындағы билік институтының эволюциясы" атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция қатасушыларының баяндамалары мен хабарламалары үсынылған.

Жинақ материалдарында Қазақстан және шекаралас мемлекеттердің ежелгі, орта ғасыр және жаңа замандағы билік эволюциясының әр түрлі көріністері баяндалады.

Бұл жиниқ ғылыми қызметкерлерге, тарих оқытушыларына, аспиранттар мен магистранттарға арналған.

В издании представлены доклады и сообщения участников международной научно-теоретической конференции "Эволюция института власти в древней, средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств", состоявшейся в Алматы 2 июня 2016 г.

В материалах сборника освещаются различные аспекты эволюции института власти в древней средневековой и новой истории Казахстана и сопредельных государств.

Издание предназначено для научных работников, преподавателей истории, аспирантов и магистрантов.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова