Қазақстандағы ұлттық бірегейлікті сақтау мен нығайту ауқымындағы ұлт-азаттық қозғалыстар

Автор:
Описание: Қазақстандағы ұлттық бірегейлікті сақтау мен нығайту ауқымындағы ұлт-азаттық қозғалыстар [Мәтің] : ұжымдық моногр. / [С. Ф. Мәжитов, Г. К. Көкебаева, О. Х. Мұхатова [ж.б.] ; ред. алқасы: З. Е. Қабылдинов, С. М. Борбасов, М. М. Қозыбаев [ж.б.]] / ҚР білім және ғылым М-лігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Базарбаева], 2020. - 688 б. - (Ұлы дала тарихы мен мәдениеті. Рухани жаңғыру). - 1 000 дана. - ISBN 978-601-80823-5-1.
Аннотация: Ұжымдық монографияда Ұлы Дала Еліндегі XVIII ғасырдың аяғы - ХХ ғасырдың бас кезіндегі ұлт-азаттық қозғалыстар мен қазақ зиялыларының ұлттық тұтастықты сақтаудағы күресінің тарихы зерделенеді. мәселені зерттеудің теориялық-методологиялық негіздері, тарихнамасы мен деректері талданады. Сырым Датұлы, Қайыпқали Есімұлы, Жоламан Тіленшіұлы, Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы, Кенесары Қасымұлы, Есет Көтібарұлы, Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған, сонымен қатар 1869-1870 жылдардағы Торғай, Орал облыстырындағы, Маңғыстау мен Жетісудағы көтерілістер туралы баяндалады. Азаттық қозғалыстағы зиялы қауым мен ислам діні өкілдерінің рөлі көрсетіледі. 1916 жылғы Торғай даласы мен Жетісудағы ұлт-азаттық күрес сипатталады.

Кітап тарихшыларға, өркетанушылар мен төл тарихқа қызығушыдық танытатын көпшілік оқырмандарға арналады.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова