«Қазақстандағы ХХ ғасырдың 30-шы жж. басындағы ашаршылық және қазақтардың көршілес аумақтарғамәжбүрлі көші-қоны: зерттеу мәселелері» = «Голод начла 30-х гг. ХХ века в Казахстане и вынужденные миграции казахов на сопредельные территории: проблемы исследования»

Автор:
Описание:
Аннотация: