«Қазақстандағы ХХ ғасырдың 30-шы жж. басындағы ашаршылық және қазақтардың көршілес аумақтарғамәжбүрлі көші-қоны: зерттеу мәселелері» = «Голод начла 30-х гг. ХХ века в Казахстане и вынужденные миграции казахов на сопредельные территории: проблемы исследования»

Автор:
Описание: "Қазақстандағы ХХ ғасырдың 30-шы жж. басындағы ашаршылық және қазақтардың көршілес аумақтарғамәжбүрлі көші-қоны: зерттеу мәселелері" = "Голод начла 30-х гг. ХХ века в Казахстане и вынужденные миграции казахов на сопредельные территории: проблемы исследования" [Мәтің] : республикалық-тәжірибелік конф. материалдары. 8 қазан 2021 ж. / [құраст.: А. И. Құдайбергенова, М. М. Қозыбаева, Р. Ж. Байдалы] / ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым комитеті, Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : [Баспасыз], 2021. - 296 б. : сурет., фотосурет., кесте. - (Рухани жаңғыру). - Мақалалардың соңындағы библиогр. - Мәтін орыс және қазақ тілдерінде берілген. - 500 дана. - ISBN 978-601-80856-5-9.
Аннотация: Жинаққа Алматы қаласында 2021 жылдың 8 қазанында болып өткен "Қазақстандағы ХХ ғасырдың 30-шы жж. басындағы ашаршылық және қазақтардың көршілес аумақтарға мәжбүрлі көші-қоны: зерттеу мәселелері" атты республикалық-тәжірбиелік конференцияда оқылған баяндамалар енгізілді. Материалдар жинағына Қазақстанның, Ресей Федерациясының, Өзбекестанның, Қырғызстанның, ғылыми-зерттеу орталықтарының ғалымдарының, университет оқытушыларының, архив және музей қызметкерлерінің, орта мектеп мұғалимдерінің тың зерттеулері мен ашыршылық босқындары ұрпақтары өкілдерінің естеліктері енді.

Конференция материалдары тарихшыларға, оқытушылар мен студенттерге, сонымен қатар Қазақ тарихына қызығушылық танытатын барлық оқырмандарға арналады.

В сборник вошли материалы Республиканско-практической конференции "Голод начала 30-х гг. ХХ века в Казахстане и вынужденные миграции казахов на сопредельные территории: проблемы исследования", которая прошла 8 октября 2021 года в г. Алматы. В сборник вошли статьи ученых из Казахстана, Российской Федерации, Узбекистана, Кыргызстана, научных центров, преподавателей вузов, архивистов и сотрудников музеев, учителей старших классов и преподавателей потомков беженцев от голода.

Материалы конференции предназначены для историков, учителей и студентов, а также всех читателей, интересующихся историей Казахстана.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова