Қазақстан Республикасы аумақтарын кешенді дамыту стандарты. 3-каталог: Қағидаттық сәулет-жоспарлау шешімдерінің каталогы. Абаттандыру

Автор:
Описание: Қазақстан Республикасы аумақтарын кешенді дамыту стандарты [Мәтің] / [аударма.: А. Алдабердықызы, А. Ж. Бозжігітова, Ж. А. Махашева [ж. б.] ; ред.: А. Н. Абдранова, А. Т. Күзембаева]. – Астана : [Б. ж.], 2023. – ISBN 978-601-80944-0-8.

3-каталог. Қағидаттық сәулет-жоспарлау шешімдерінің каталогы. Абаттандыру. – 256 б. : фотосурет., схем., кестелер., сурет., карт. – ISBN 978-601-80945-1-4.

Аннотация: Қазақстан Республикасы аумақтарын кешенді дамыту стандарты – бүл тұрғындардың қажеттіліктері мен сұраныстарына сәйкес, сондай-ақ Қазақстандағы қалалардың дамуының жеке ерекшеліктерін және қалалық ортаны қалыптастыру мен жаңарту саласындағы үздік халықаралық тәжірибені ескеретін, тұрғын үй және көпфункционалдық құралас ауиақтарын қалыптастыру мен дамытудың негізгі тәсілдерін айқындайтын әдістемелік құжат.

Стандарт қалалық аумақтардың кеңістіктік дамуының түрлі салаларын қамтиды: бос учаскелерде жаңа құрылысты қалыптастыру, қолданыстағы құрылыс аумақтарын өзгерту, ашық қалалық кеңістіктерді абаттандыру. Стандарттың ұсынымдарыәртүрлі көлемдегі қалалардың әкімшілік шекараларында, сол сияқты Қазақстанның басқа елді мекендерінің [ауылдық елді мекендердің] аумағында қолоданылуы мүмкін.

Стандарт кітаптары кең аудиторияға: тұрғындарға, жобалаушыларға, девелоперлерге, мемлекеттік билік және жергілікті өзен-өзі басқару органдарының өкілдеріне арналған

Даритель: ОО "Казахстанская ассоциация урбанистов Q88"