Қазақстан — бейбітшілік пен келісім елі = Казахстан — страна мира и согласия = Kazakhstan — the country of peace and consent

Автор:
Описание: Қазақстан - бейбітшілік пен келісім елі = Казахстан - страна мира и согласия = Kazakhstan - the country of peace and consent [Мәтің] : республикалық ғылыми-практикалық конф. материалдары : Алматы, 29 қараша, 2018 ж. / [құраст.: А. К. Нурманова] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. – [Алматы] : [Литера-М], [2021]. – 334 б. : кесте., схем. – (Рухани жаңғыру). – Библиогр. мақалалардың соңында берілген. - Мәтін қазақ және орыс тілдерінде берілген. – 500 дана. – ISBN 978-601-7342-19-7.
Аннотация: Ғылыми жинаққа Қазақстанның этникалық тарихы мәселелері бойынша өткізілген конференцияға қатысушылардың баяндамалары еңгізілген. Жобаны орындаушылардың баяндамаларында «Қазақстан халқы» интерактивті ғылыми тарихикартаныаналикалық зерттеу, өзекті ету және ақпараттық қолдау жобасын жүзеге асыру шеңберінде даярлаған мақалалары, материалдары және құжаттары көрініс тапты. Материалдар «Қазақстан Республикасындағы этносаралық қатынастар», «Қазақстан халқы» интерактивті ғылыми тарихи картасын жетілдіру және ақпараттандыру жолдары секциялары бойынша ұсынылып отыр.

Научный сборник включает доклады участников конференции по проблемам этнической истории Казахстана. В докладах исполнителей проекта представлены статьи, материалы и документы, подготовленные в рамках реализации проекта «Аналитическое исследование, и информационная поддержка «Интерактивной научной исторической карты «Народ Казахстана». Материалы представлены по секциям «Межэтнические отношения в Республике Казахстан», «Пути совершенствования и информации исторической интерактивной карты «Народ Казахстана».

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова