Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда

Автор:
Описание: Қазақ мемлекеттілігі және Алашорда [Мәтің] : ұжымдық моногр. / [ред. алқасы: З. Е. Қыбылдинов, М. М. Қозыбаева, Б. Е. Алтаев [ж.б.]] ; ҚР Білім және ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Ш. Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология ин-ты. - Алматы : Литера-М, 2018. - 720 б. - Мақалалардың соңындағы библиогр. - 1 000 дана. - ISBN 978-601-80725-4-3.
Аннотация: Ұжымдық монографияда Алаш жалпыұлттық қозғалысының негізгіидеялары, Қазақстан мемлекеттілігінің жаңғыруындағы рөлі, Алаш қозғалысының әлі де беймәлім тұлғаларының тағдыры, шығармашылық мұрасы "Рухани жаңғыру" қоғамдық сананы модернизациялау мемлекеттік бағдарламасы аясында кешенді зерттеуге алынды.

Кітап ғылыми қызметкерлерге, тарих факультетінің студенттері мен магистранттарына, жалпы тарих ғылымына қызығушы оқырман қауымға арналған.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова