Айтымбетов Н. Ы. Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің қалыптасу ерекшеліктері

Автор: Айтымбетов Нүркен Ысқақұлы
Описание: Айтымбетов, Н. Ы. Қазақстандағы ұлттық бірегейліктің қалыптасу ерекшеліктері [Мәтің] : [жеке моногр.] / Н. Ы. Айтымбетов ; ҚР білім жіне ғылым Министрлігі, Ғылым ком., Философия, саяттану және дінтану ин-ты. - Алматы : [Б. ж.], 2018. - 200 б. : кесте. - (Рухани жаңғыру). - Библиогр.: б. 188-199. - 580 дана. - ISBN 978-601-304-097-4.
Аннотация: Жеке Монографияда Қазақстанның жаңа саяси жүйесінің қалыптасуы кезеңінде қазақстандық қоғамда туындаған ұлттық бірегейлік феноменіне кешенді зерттеу жүргізілді. Тәуелсіз Қазақстаназаматтарының өзіндіқ бірегейлену ерекшелі-гі посткеңестік елдер тәжірібесімен терең салыстыра отырып қарастырылады. Қазақстандық қоғамның рухани жаңғыруына жол бастайтын ұлттық бірегейленудің құрамдас бөлігі болып табылатын Қазақстантарихының түрлі кезендері, тарихи тұлға-лар, замануи идеологиялықтұжырымдар мен доктриналарға жан-жақты шолу жасалынды. Монографияда ұлттық бірегейлік-тің азаматтық және этностық парадигмалары арасындағы қарама-қайшылықтар Қазақстанның саяси мәдениетінің қалыптасуының ең маңызды факторы ретінде көрсетілді.

Оқырмандарға ұсынылған жеке монография жоғарғы оқу орындарының магистранттары мен докторанттарына, ғылыми ізденіс жасайтын мамандарға арналады.

Даритель: Институт истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова