Дала фольклорының антологиясы. 10 т. Ғибратты фольклор. Шағын жанрлар