Тайшыбай 3. С. «Бабадан қалған байтағым» Т.1

Тайшыбай 3. С. «Бабадан қалған байтағым» Т.1
«Бабадан қалған байтағым» (1-2 бөлім) оқу-әдітемелік құралы халықтың салт-дәстүрлері мен тіршілік дағдыларынан, мәдениеті мен әдебиетінен мәліметтерді студенттер «Қазақ журналистикасының тарихы» пәнінде пайдалана алады.
Оқу-әдістемелік құрал жоғары оқу орындарының оқытушыларына, магистранттарға, студенттерге және мектеп мұғалімдеріне арналған.

Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/babadan_qalgan.pdf