«Сәбит Мұканов — ғұлама ғалым»

К.С.Ахмет. «Сәбит Мұканов — ғұлама ғалым»
Қазақтың классик жазушысы, академик Сәбит Мұқановтың, ғылыми зерттеулері монографиялық тұрғыдан бұрын-соңды зерттелінбей келген еді.
Қазақ әдебиеттану ғылымында Сәбиттану ілiмi жазушылық, көркемдік, поэзия, проза жанрларындағы ұлы табыстары жайында жазылған еңбектер, жасалған зерттеулер мол болғанымен ғұлама ғалымдығы жанжақты зерттелінбеген.
Автор әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетінде Сәбиттану арнайы курсын оқыту барысында осы олқылықтың орнын толықтыру қажет деп тауып, бұл моногра-фияны калың оқушы жұртшылыққа, жоғары және мектептің мұғалімдеріне, оқытушы ұстаздарына, талапкер жастар мен студенттерге ұсынып отыр.
Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/sabit_muk_gulama.pdf