Парасат жолы «Мұхтар Әуезовтың шығармашылығындағы адамгершілік тақырыбы»

М.Әуезов әрбір саяси-әлеуметтік, мәдени мәні бар мәселелер жөнінде жиі толғанып, өзі өмір сүрген кезеңнің іргелі, келелі жайттарын тереңдеп сынап, жалпы жұрттың назарына шығарып отыратын. Оның шығармашылық мұрасында қамтылған тақырыптар: халық өмірі, салт-дәстүрі, сана сезімі, оқыту мен тәрбиелеу сияқты сан алуан мәселелер. Жазушы бүкіл елінің, туған халқының рухани мәдениетінің дамуында оқыту мен тәрбиелеу ісінің мәселесінің маңызы зор екендігін біле отырып, тәлім-тәрбиелік іске назар аударған.
М.О.Әуезов ерекше көңіл аударған тақырыбы – қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін айқындап, оның өмір тәжірибесі арқылы тәлім-тәрбиелік, дүниетанымдық құралы ретінде қарастыру. Осыған орай, ол қазақ халқының тарихи қалыптасқан ерекшеліктерін ескере оқулықтарын құрастырған.
Қазіргі мектепте қайтадан орын алған маңызды тақырыптардың бірі – имандылық тәрбиесі. М.О.Әуезовтің мұрасында осындай көзқарас діни сана, діни сенім-наным, діни ұғымдардан тұратын әлеуметтік –рухани жүйені құрайтынын түсіндіруге мақсат қойылған. Қаламгер шығармаларындағы жастар назарына ұсынылған діни ұғымдар, наным-сенімдер, дінге қатысты мақал-мәтелдер, айшықты сөздер, діни терминдер, фразеологизмдер шәкірттердің имандылық көзқарастарының қалыптасуына жағдай жасайды.
#БиблиотекаимСМуканова #ЛучшаяБиблиотекаРК #СамыйЧитающийРегионСКО #Коворкинг #ПарасатЖолы #Мейкерспейс #Мероприятия #Информация #Чтение #Книги #МұхтарӘуезовтыңШығармашылығындағыАдамгершілікТақырыбы