Қожаберген жырау шығармаларының тілдік ерекшелігі мен концептуалдық өрісі

Еңбекте Солтүстік — Қазақстан өңірінің тумасы, қазақ халқының XYII ғ. екінші жартысы мен XVIII ғ. 6iрінші жартысында өмip сүрген ақын-жырау, әнші, күйші, сазгер және халық батырларының бipi — Қожаберген жыраудың мұрасы концептуалдық тұрғыдан талданып, шығармаларының лингвостилистикалық сипаты айқындалады. Жыраудың шығармашылық болмысы мен таным деңгейін, суреткерлік шеберлігін танытатын көркемдік тісілдер нысанға алынады. Монография филология мамандығының студенттері мен магистранттарына, оқытушыларға. жалпы көркем шығарма тілін зерттеуге кызығушылық танытатын ізденушілерге арналады.

Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/Talaspaeva_kozhabergen.pdf