Мұқанов С. «Жарқын жұлдыздар»

Біздің бұл кітапта сөз кылғалы отырғанымыз — қазактың алғашкы демократтары мен ағартушыларының өмipi және ко-ғамдық қызметтері Бұлардан толық тоқтайтынымыз — Шоқан мен Абай. Өйтетін себебіміз: бұл eкi адамның өмipi мен iciн бірталай жылдар бойы зерттедік те, Ыбырай Алтынсарин туралы ондай зерттеу жасауға қолымызды тигізе алмадық.
Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/zharkyn_zhuldyzdar.pdf