Кенен Әзірбаевтың әдеби шығармашылығы

Өтен Айгүл Жақсылыққызы Кенен Әзірбаевтың әдеби шығармашылығы: АВТОРЕФЕРАТЫ. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның

Ссылка: http://elib.skolib.kz/pdf/kenen_azirbaev_shygarm.pdf