Чеботарёв А. Е. Егемен Қазақстандағы саяси ойтаным: бастауы, дамуы, бүгіні

Автор: Чеботарёв, Андрей Евгеньевич
Описание: Чеботарёв, А. Е. Қазақстандағы саяси ойтаным: бастауы, дамуы, бүгіні [Мәтің] : моногр. / А. Е. Чеботарёв, ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. – Нұр-Сұлтан : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ], 2021. – 476 б. – 500 дана. – ISBN 978-601-7972-88-2.
Аннотация: Монографияда Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде дамуының бүкіл кезеңінде жасалған және жинақталған үлкен идеялық-саяси мұрағашолу және талдау ұсынылған. Осыған бай»ланысты республиканың түрлі қоғамдық-саяси қайраткерлері мен бірлестіктерінің баяндамаларда кітаптарда, мақалалар мен сұхбаттарда және бағдарламалық және басқа да құжаттарда ұсынылған идеялары, көзқарастары, бағалау мен ұстанымдарының алуан түрлілігін зерттеуге баса назар аударылады.

Бұл кітап белгілі қазақстандық саясаттанушы, «Альтернатива»заманауи зерттеулер орталығының директоры А. Е. Чеботарёвтын2015 жылы жарыққа шыққан «Егемен Қазақстанның саяси ойы: динамикасы, идеялары, бағалаулары» іргелі еңбегініңтолықтырылған және кеңейтілген басылымы.

Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, ғылыми-зерттеу құрылымдарының, мемлекеттік органдардың өкілдеріне, жоғары оқу орындарының оқытушылары мен студенттеріне және Қазақстанның қоғамдық-саяси даму мәселелеріне қызылғушылық танытқан барлық оқырманға арналады.

Даритель: КИСИ при Президенте РК