Книги (последние поступления)

Әдеби өмір = Adebi omir
27 марта 2024 в 17:19
Мерген. № 1
27 марта 2024 в 16:50
Мерген. №3
27 марта 2024 в 16:49
Мырзашев С. Бейбарыс
27 марта 2024 в 16:47
Айбоз. Ұлттық әдеби сыйлығы. 2022
27 марта 2024 в 16:45
Ахмет Байтұрсынұлы (1872-1937) = Ахмет Байтурсынов (1872-1937)
27 марта 2024 в 16:41
Баязиұлы Қ. Өтеді күндер зымырап…
27 марта 2024 в 16:35
«Қазақстанның хореография өнері» энциклопедиясы = Энциклопедия «Хореографическое искусство Казахстана» = Encyclopedia «Choreographic art of Kazakhstan»
27 марта 2024 в 16:33
Комментарий к Конституционному закону Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»
27 марта 2024 в 16:27
«Қазқстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына Түсіндірме
27 марта 2024 в 16:24
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. VI
18 марта 2024 в 16:57
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. VII
18 марта 2024 в 16:43
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. VIII
18 марта 2024 в 16:34
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. IX
18 марта 2024 в 16:15
Ашаршылық. Голод. 1928-1934. Т. X
18 марта 2024 в 15:59
Жұмабаев М. Мен жастарға сенемін
11 марта 2024 в 17:46
Әулие-Ата өңіріндегі ашаршылық. 2-ші т.
11 марта 2024 в 10:30
Тагор Р. Таңдамалы өлеңдері
7 марта 2024 в 16:24
Ганди М. К. Менің өмірім
7 марта 2024 в 16:05
Абай. Өлендер (мәтін үнді тілінде берілген)
7 марта 2024 в 16:00
Сариев Ш. Н. Ақымдық – мұрат, ғылымдық — парасат
5 марта 2024 в 10:41
С. Сәдуақасұлының қызметі және Қазақстан мен Орталық Азияның әлеуметтік-экономикалық дамуының тиімділігі: тарих және қазіргі заман = Деятельность С. Садуакасулы и эффективность социально-экономического развития Казахстана и Центральной Азии: история и современность
4 марта 2024 в 17:47
Қ.-Ж. К. Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласын іс жүзінде жүзегеасыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің негізгі нәтижелері = Основные итоги разборки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж. К. Токаева «Независимость превыше всего»
4 марта 2024 в 15:41
Сұлтан Қ. Сымаил керей шежіресы
4 марта 2024 в 13:12
Ертлесова Ж. Д., Дебердеев А. Ф. Экономический анализ в антимонопольном регулировании. Теория и практика в ОЭСР и Казахстане
4 марта 2024 в 13:02
Жолдыбайұлы Қ. Kemel adam
1 марта 2024 в 16:06
Солтүстік Қазақстанқалаларының мәдени ортасы: XIX ғ. екінші жартысы — ХХ ғ. басындағы урбан-кеңістігінің трансформациясы = Культурная среда городов Северного Казахстана: трансформация урбан-пространства второй половины XIX — начала ХХ вв.
1 марта 2024 в 15:32
«Жұлдыз» және Әуезов
1 марта 2024 в 15:22
«Бірлік туы» газеті 1917-1918 жж.
1 марта 2024 в 13:56
«Қазақ» газеті 1913-1918 жж.
1 марта 2024 в 13:30
Жұмабаев М. Батыр Баян
14 февраля 2024 в 15:21
Жұмабаев М. Шығармалар жинағы
14 февраля 2024 в 15:13
Н. Ә. Назарбаевтың «Ұлы Даданың жеті қыры» мақаласын жүзеге асыру аясындағы отан тарихындағы тұлғаның рөлі = Роль личности в истории отечества в рамках практической реализации статьи Н. А. Назарбаева «Семь граней Великой степи» = The role of personality in the history of homeland in practical implementation of N. A. Nazarbayev’s article «Seven faces of the Great steppe»
14 февраля 2024 в 15:10
Нұртазин А. Өлеңдер жинағы
14 февраля 2024 в 12:43
Қазақстанның қазіргі заманғы тарих ғылымын қалыптастырудың ғылыми негізделген тұжырымдамасын әзірлеу = Разработка научно обоснованной концепции формирования современной исторической науки Казахстана
14 февраля 2024 в 10:10
Тәуелсіздік жылдарындағы Қазақстанның тарих ғылымының дамуы = Развитие исторической науки Казахстана в годы независимости = Development of the historical science of Kazakhstan in the years of independence
12 февраля 2024 в 17:03
Лотман Ю. М. Семиосфера
12 февраля 2024 в 15:49
Жаңа геосаяси жағдайдағы Орталық Азия ынтымақтастығы: сын қатерлері мен келешегі = Центральноазиатское сотрудничество в новых геополитических условиях: вызовы и перспективы = The cooperation of Central Asia in the new geopolitical environment: challenges and opportunities
12 февраля 2024 в 12:29
Хофманн С. Архитектура жұртшылықтың қатысуынан тұрады. Die Baupiloten әдістері мен жобалары
12 февраля 2024 в 11:55
Бегманов Қ. Құланиек, құба таң
31 января 2024 в 17:16