Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы = Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества

Автор:
Описание: Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы = Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества [Мәтің] : халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Мәскеу, 20 сәуір 2021 ж. / [ред. алқа: А. К. Аликберов, З. К. Шаукенова, Е. В. Тұқымов [және б. д.]] ; ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ. – Нұр-Сұлтан – М. : [ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ : Ресей ғылым академиясының Шығыстану институты], [2021]. – 193 б. : 16 б. фотосурет. – 500 дана. – ISBN 978-601-7972-70-7.
Аннотация: Жинақта «Қазақстан және Ресей: стратегиялық әріптестік пен жан-жақты ынтымақтастықтың 30 жылы - Россия и Казахстан: 30 лет стратегического партнерства и всестороннего сотрудничества» атты Халықаралық ғылымитәжірибелік конференция қатысушыларының баяндамалары, сонымен қатар екі ел халықтарының арасындағы тарихи, мәдени және рухани байланыстардың, сондай-аққазіргі геосаяси үдерістердің контекстіндегі Қазақстан-Ресей қатынастарының маңызды мәселелеріне қатысты Қазақстын мен Ресейдің жетекшы-ғалымдары дайындаған баяндамалары ұсынылған.

2021 жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойыатап өтіледі. Бұл қорытындылар жасау мен өткен жолды ұғынудың маңызды кезеңі мен шебі болып табылады. қазіргі заман тарихы Қазақстан-Ресей ынтымақтастығының қарышты дамуы мен жоғары нәтижелілігі өзара құрмет, тең құқылық және стратегиялық әріптестік қағидаттарына негізделгенін көрсетті.

Басылым саясаттанушыларға, тарихшыларға, халықыралық қатынастармамандарына, сондай-ақ сарапшылар мен оқырмандардың кең ауқымына арналған.

Даритель: ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ