Қазақстан Республикасы аумақтарын кешенді дамыту стандарты. 6-кітап: Жобаларды іске асыру бойынша нұсқаулық

Автор:
Описание:
Аннотация: