А. Жұбанов, Л. Хамиди Абай

1966 жылы Алматы қ. «Жазушы» баспасынан шыққан кітапта Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди музыкасын, Мұхтар Әуезов либреттосын жазған 4 актылы 5 суретті «Абай» операсының клавиры қазақ және орыс тілдерінде басылған.